SIA Veselības sporta kluba VIP mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida attīstību, izglītojot iedzīvotājus par veselīgu dzīvesveidu, un piedāvājot iedzīvotājiem regulāras fiziskās aktivitātes.